Peter Burke

Peter Burke: 1937 yılında doğdu. İngiliz tarihçi. Burke, doktorasını Oxford Üniver­si­tesi’nden aldı. Sussex Üniversitesi’ndeki Avrupa Çalışmaları Bölümü’nde bulunduktan sonra Cambridge Üniversitesi’nde Profesör ve Emmenuel College üyesi oldu. Erken modern dönem üzerine çalışmalarının yanında güncel konulara ilişkin toplumsal ve kültürel tarih çalışmalarıyla da tanınır. Başlıca Kitapları Tarih ve Toplumsal Kuram; Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü; The Historical Anthropology of Early Modern İtaly; İtalian Renaissance Culture and Society.

Entdecke die Titel von Peter Burke und 300.000 weitere Titel mit der Flatrate von Skoobe. Ab 11,99 € im Monat.

2 Bücher von Peter Burke

Sortierung: am beliebtesten bei Skoobe

Lesen. Hören. Bücher erleben.

Teste 30 Tage kostenlos